На Форум Родителство: Веселин Дафов за любовта на децата към мъдростта

веселинВеселин Дафов е баща на момче, 13 г. и момиче, 9г. Преподавател по философия (по-специално: Онтология) в катедра „Философия” на Философския факултет на Софийския университет. Автор на множество публикации по въпросите на философия на мисленето. От 1996 година активно практикува „Философия с деца” (от 4 до 14 годишна възраст) и предоставя философско консултиране на възрастни и деца. Основател на „ОнтоИдея”.

. . .

Горичка: Кое е най-трудното днес за един родител?

Едно от най-трудните – и комай не от днес, а винаги – е да приемем, че да се грижим за детската разумност не означава да я заместваме с нашата.

Горичка: Препоръчайте ни една книга или блог за родителство или образование?

На български: Няколко статии по темата от проф. Александър Андонов в „Философиятаипроблемитена духа”, УИ, 2009 (на английски: Matthew Lipman Thinking in Education”)vesselin-dafov-cartoon

Горичка: Ако бяхте министър на образованието какво щеше да е първото нещо, коетоще направите?

Да си подам оставката

Горичка: За какво ще ни разкажете на Форум Родителство?

За любовта на децата към мъдростта, за разумността на малките човеци изобщо, за разликата между знание и мъдрост.

*анимационната версия на Веселин е създадена със SP Studio

. . .

Видео от презентацията на Веселин:

Веселин Дафов и философията за деца на Форум Родителство 2011 from горичка on Vimeo.

One comment on “На Форум Родителство: Веселин Дафов за любовта на децата към мъдростта

Comments are closed.